O NÁS

spoluzakladatelka Kristýna Benešová

Právnička, které škatule „právo“ vždycky připadala příliš úzkoprsá. V rámci svého zaměření na lidská práva a unijní právo ráda přemýšlím o světě, který má i jiná pravidla než zákony. Profesně jsem působila v Kanceláři vládního zmocněnce před ESLP, Evropské komisi, na Právnické fakultě UK i v soukromé sféře.

Druhý diplom jsem si přivezla z Univerzity v Cambridge, kde jsem členkou nejstarší výhradně ženské koleje. Odtud také inspirace pro Ženy v právu. Jsem přesvědčená, že pracovní týden byl vymyšlen pro chlapa. Odtud pramení řada výzev, kterým ženy ve svých profesních životech čelí. Ženy v právu jsou prostorem k diskuzi, sdílení zkušeností a podpoře. Smyslem je čerpat odhodlání být samy sebou.

spoluzakladatelka Tereza Kunertová

Advokátka, akademička, lektorka, poradce, členka expertní komise – žena mnoha profesí s jedním jmenovatelem – evropské právo.

Ve svém profesním i osobním životě jsem si ověřila, že nikdy neříkej nikdy. Evropské právo, které jsem sama na studiích považovala za nejméně sympatický obor, se stalo mojí životní vášní. Finanční služby a notabene pojišťovnictví, které mi vždy přišlo chladné a nezáživné, se staly mojí obživou. Takto bych mohla pokračovat, avšak jediné, co tím chci říct, je, že život nám přináší mnohé výzvy a je skvělé se jich nebát a otevřít se novým možnostem. Sama jsem vděčná za každou příležitost, kterou jsem v životě dostala, ať již šlo o studia na právnických fakultách v Praze, Maastrichtu a Groningenu, anebo praxe v advokacii, na Úřadu vlády ČR a v Evropském parlamentu v Bruselu. Ve své praxi se vždy snažím o objektivní, kvalifikovaný a čestný přístup a je jedno, jestli se jedná o poradenství pro klienty advokátní kanceláře, expertní stanoviska Legislativní rady vlády anebo konzultace studentům Právnické fakulty.

spoluzakladatelka Lucie Ottingerová

Stejně jako ostatní Ženy v právu jsem i já měla to štěstí vyzkoušet si vícero profesí více či méně spojených s právem. Po klasických začátcích v advokacii jsem zabrousila do akademie (za což patří dík oběma mým almae matres, PF UK a Columbia Law School) a v současnosti se starám o Product Development v americkém legal tech start-upu Klarity.

Všechny moje kariérní kroky a skoky doprovázelo přesvědčení, že učit se je třeba všude a za všech okolností. Celkem dlouho jsem ale vnímala vzdělávací proces příliš technicky a jednostranně – jako něco, co se odehrává v konkrétním prostředí, přičemž někdo musí být student a někdo profesor. Teď mi je ale jasné, že vzdělávat se třeba nejen profesně a že k tomu nepotřebujeme profesory, ale zkrátka lidi s různými zkušenostmi a perspektivami. Ženy v právu chtějí být platformou pro právě tenhle typ učení, protože existuje velká řada témat, kde zkušenost a perspektiva jedné Ženy v právu pomůže jiné Ženě v právu.